Toeristische informatie Makkum

Camping Sotterum

Makkum

Koninklijke Tichelaar Makkum (2 km.)
De enige overgebleven fabriek van tinglazuur aardewerk in Nederland. Zie: tichelaar.nl.Turfmarkt 65, Makkum. Tel. 0515 231341.

De Waag (2 km.)
Museum Ald Makkum. Tevens toeristisch kantoor Makkum. Waaggebouw Makkum, www.hetfriesehart.nl; toeristische informatie Wunseradiel

Aardewerkfabriek Altena & Krooyenga (2 km.)

Kazemattenmuseum Kornwerderzand (6 km.)
Iedereen die over de Afsluitdijk rijdt komt langs de kazematten van Kornwerderzand: de voormalige verdedingingslinie op de Afsluitdijk. Zes bunkers zijn heringericht en geven een beeld van de Tweede Wereldoorlog, waarin ze hun waarde bewezen; de Duitse legers werden die bij de Afsluitdijk tot de overgave tegengehouden. O.a. het dagelijkse leven van de militairen en de rol van het verzet. Er zijn rondvaarten vanuit Makkum naar het museum. Tel. 0515 541984.

De Aldfears Erfroute brengt u langs oude friese dorpjes en eeuwenoude ambachten:

Aldfaers Erf Route
Camping Sotterum is het ideale startpunt voor de 'Aldfaers Erf' route. Deze museumroute toont u het leven en werken van de Friese plattelandsbevolking. U kunt het zien en beleven in de dorpen; Exmorra, Allingawier, Ferwoude en Piaam. Piaam: Natuurhist. Museum 'It Fûgelhûs'. Allingawier: Woord- en Beeldkerk met scheppingsverhaal, museumboerderij, drabbelkoekenbakkerij en smederij. Exmorra: grutterswinkeltje en dorpsschooltje. Ferwoude: timmerwerkplaats van sterrenkundige.

Poldermolen Cornwerd
Gerestaureerde molen, 900 meter van Sotterum. Als u de molen van binnen wilt bezichtigen en in werking wilt zien, kunt u de molenaar bellen voor een afspraak: John Hutchinson, tel. 0515 231704.

De Babuurstermolen, Tjerkwerd.
2000 jaar strijd tegen het water in Friesland. Open van april t/m september op woensdagen en zaterdagen van 13.00-16.30 uur. Het gehele jaar op afspraak. Tel 0515 576765

Korenmolen De Onderneming (9 km.)
Open: za van 13.00-16.00 uur, Aan de Molenweg in Witmarsum.

Schuilkerkje Menno's Fermanje in Pingjum (7 km.)
Een doopsgezinde schuilkerk, met diaserie over het leven van Menno Simons. Menno Simons werd in 1496 geboren te Witmarsum. Hij was een leider van de Dopers, die zo bekend werd, dat zijn volgelingen vaak naar hem genoemd werden, Mennonieten of Mennonites. Na zijn priesterwijding werd hij in 1524 vicaris te Pingjum. Van 1531 tot 1536 was hij priester in zijn geboorteplaats Witmarsum, trad daarna uit de RK Kerk (in 1536) en sloot zich aan bij de Dopers. De RK. Kerk verbied hervormingen en vervolgd de Dopers. Daarom moeten hij en zijn gezin vaak vluchten en onderduiken. Hij maakt lange geheime reizen en na vele omzwervingen vinden hij en zijn gezin onderdak bij beschermheer Graaf von Ahlefeldt te Bad Oldesloe in Duitsland.Na 7 "rustige" jaren hier te hebben gewoond overlijd hij in 1561. In Pingjum staat het schuilkerkje, waar Menno heeft gepredikt; aan de Grote Buren 28.

Vogelwaarnemingshut (5 km.)
Vanuit het vogelmuseum in Piaam bestaat de mogelijkheid om vogels uit een waarnemingshut te observeren. Ongeveer 220 verschillende soorten vogels bevolken het Waardgebied. Het museum 'It Fûgelhûs' is dagelijks geopend van 9.00 - 17.30 uur. Op zon- en feestdagen van 9.30 - 17.30 uur.

Kunstroute
In de kunstmaand mei. Kunstroute op iedere zondag in mei van 12.00 tot 17.00 uur. Info: www.kunstwunseradiel.nl.

Kwarkmakerij
De Buterblom. Wonnebuursterweg 10 Ferwoude, tel. 0515 542199. Open: op afspraak. www.boerenkwark.nl.
Fietsverhuur
Rijwielverhuur M. Venema, Markt 6, 8754 ES Makkum Tel. 0515 231484.

Manege Boeyenkamp (800 m.)
Hippisch Centrum Boeyenkamp (naast Camping Sotterum), o.a. paardrijles en huifkartochten. Firma van Dijk VOF, Sotterumerdijk 15, Cornwerd, tel. 0515 231315, fax. 0515 231685, E-mail: boeyenkamp@hetnet.nl.